© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2017 - 2018
Kongre Temaları

Güncel Bilgi

Diğer Sayfalar
 KONGRE TEMALARI - (BİLDİRİ GRUPLARI)
www.ugap.turkiyekongre.com

UGAP2018 - 1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ

ZF-BBB-00-Bahçe Bitkileri Bölümü 
ZF-BBB-01- Ampelografi ZF-BBB-02- Bahçe Bitkileri Fizyolojisi ZF-BBB-03- Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-04- Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması ZF-BBB-05- Biyoteknoloji ZF-BBB-06- Çoğaltma Tekniği ZF-BBB-07- Doku Kültürü ZF-BBB-08- Döllenme Fizyolojisi ZF-BBB-09- Fidancılık ZF-BBB-10- Genetik ZF-BBB-11- Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-12- Moleküler Biyoloji ZF-BBB-13- Organik Tarım ZF-BBB-14- Önoloji ZF-BBB-15- Örtüaltı Yetiştirme Tekniği ZF-BBB-16- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ZF-BBB-17- Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-18- Tohum ve Fide Teknolojileri ZF-BBB-19- Topraksız Kültür ZF-BBB-20- Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-BKB-00-Bitki Koruma Bölümü
ZF-BKB-01-Akaroloji ZF-BKB-02-Bakteriyoloji ZF-BKB-03-Biyolojik Mücadele ZF-BKB-04-Biyoteknik Mücadele ZF-BKB-05-Entomoloji ZF-BKB-06-Entomopatojenler ZF-BKB-07-Fitopatoloji ZF-BKB-08-Herboloji ZF-BKB-09-Mikoloji ZF-BKB-10-Nematoloji ZF-BKB-11-Viroloji
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TEB-00-Tarım Ekonomisi Bölümü
ZF-TEB-01-Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları ZF-TEB-02-Kırsal Kalkınma ZF-TEB-03-Sürdürülebilir Kalkınma ZF-TEB-04-Tarım ve Gıda Politikası ZF-TEB-05-Tarımsal İşletmecilik ZF-TEB-06-Tarımsal Pazarlama ZF-TEB-07-Tarımsal Yayım ve Haberleşme ZF-TEB-08-Uluslararası Tarım ve Ticaret
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TMVTMB-00-Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
ZF-TMVTMB-01-Biyolojik Malzeme Özellikleri ZF-TMVTMB-02-Hasat, Harman Makinaları ve Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-03-Hassas Tarım Uygulamaları ZF-TMVTMB-04-Organik Tarım Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-05-Sulama Makinelerindeki Gelişmeler ZF-TMVTMB-06-Tarım Makineleri Tasarımı ZF-TMVTMB-07-Tarım Makinelerinde Ergonomi ve Güvenlik ZF-TMVTMB-08-Tarımda Enerji Kullanımı ZF-TMVTMB-09-Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi ZF-TMVTMB-10-Tarımsal Elektrifikasyon ve Otomasyon ZF-TMVTMB-11-Tarımsal İlaçlama Makineleri ve Metotları ZF-TMVTMB-12-Tarımsal Malzemelerin Özellikleri ZF-TMVTMB-13-Türkiye Tarım Mekanizasyonundaki Gelişmeler
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TYVSB-00-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ZF-TYVSB-01-Arazi Toplulaştırması ZF-TYVSB-02-Drenaj ve Arazi Islahı ZF-TYVSB-03-Hidroloji ZF-TYVSB-04-Sulama ZF-TYVSB-05-Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği ZF-TYVSB-06-Sulama Teknolojileri ZF-TYVSB-07-Sulama Yönetimi ZF-TYVSB-08-Tarımsal Yapılar
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TBB-00-Tarla Bitkileri Bölümü
ZF-TBB-01-Çayır Mera ve Yem Bitkileri  ZF-TBB-02-Endüstri Bitkileri ZF-TBB-03-Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller ZF-TBB-04-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-TBVBBB-00-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ZF-TBVBBB-01-Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği ZF-TBVBBB-02-Erozyon ve Arazi Bozulumu ZF-TBVBBB-03-İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekosfer ZF-TBVBBB-04-İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri ZF-TBVBBB-05-Tarımsal Kuraklık ve Yönetimi ZF-TBVBBB-06-Tarımsal Meteoroloji ZF-TBVBBB-07-Toprak Sağlığı ve Kalitesi ZF-TBVBBB-08-Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası ZF-TBVBBB-09-Toprak Etüt ve Haritalama ZF-TBVBBB-10-Toprak Islahı ve Düzenleyicileri ZF-TBVBBB-11-Toprakta Karbon Yönetimi ve Sera Gazları ZF-TBVBBB-12-Toprak Yönetimi / Sürdürülebilir Tarım
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZF-ZTB-00-Zootekni Bölümü
ZF-ZTB-01-Arı ve İpekböceği Yetiştiriciliği ZF-ZTB-02-Biyometri ve Genetik  ZF-ZTB-03-Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-04-Hayvan Besleme  ZF-ZTB-05-Hayvan Islahı ZF-ZTB-06-Hayvan Refahı ve Davranımları ZF-ZTB-07-Kanatlı Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-08-Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-09-Organik Hayvansal Üretim ZF-ZTB-10-Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
MF-GMB-00-Gıda Mühendisliği Bölümü
MF-GMB-01-Beslenme MF-GMB-02-Biyokimya    MF-GMB-03-Et Teknolojisi  MF-GMB-04-Fonksiyonel Gıdalar MF-GMB-05-Gıda Ambalajlama MF-GMB-06-Gıda Biyoteknolojisi   MF-GMB-07-Gıda Eğitimi  MF-GMB-08-Gıda Ekonomisi  MF-GMB-09-Gıdanın Fiziksel / Kimyasal / Duyusal Özellikleri MF-GMB-10-Gıda Güvenliği ve Toksikolojik Konular MF-GMB-11-Gıda İşlemede Atık / Yan Ürün Yönetimi MF-GMB-12-Gıda veya İşleme İşlemlerinin Biyofiziksel Analizi MF-GMB-13-Gıda İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-14-Gıda Kalitesi ve Güvenliği  MF-GMB-15-Gıda Kalite Kontrolü  MF-GMB-16-Gıda Nanoteknolojisi MF-GMB-17-Gıda  Mikrobiyolojisi MF-GMB-18-Gıda Mühendisliği MF-GMB-19-Meyve-Sebze İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-20-Süt İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-21-Tahıl İşleme ve Mühendisliği  MF-GMB-22-Yağ İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-23-Yenilikçi Gıda Bilimi ve Gelişen Teknolojiler
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
VF-MBB-00-Mikrobiyoloji Bölümü
VF-MBB-01-Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik VF-MBB-02-Veterinerlik Anatomisi VF-MBB-03-Veterinerlik Biyokimyası VF-MBB-04-Veterinerlik Cerrahisi VF-MBB-05-Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi VF-MBB-06-Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi VF-MBB-07-Veterinerlik Fizyolojisi VF-MBB-08-Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi VF-MBB-09-Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi VF-MBB-10-Veterinerlik İç Hastalıkları VF-MBB-11-Veterinerlik Mikrobiyolojisi VF-MBB-12-Veterinerlik Parazitolojisi VF-MBB-13-Veterinerlik Patolojisi VF-MBB-14-Veterinerlik Virolojisi VF-MBB-15-Yoğun Bakım VF-MBB-16-Zooteni, Genetik ve Biyoistatistik
 VETERİNER FAKÜLTESİ
VF-GHVTB-00-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
VF-GHVTB-01-Gıda Biyoteknolojisi VF-GHVTB-02-Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler VF-GHVTB-03-Gıda Katkı Maddeleri VF-GHVTB-04-Gıdalarda Nanoteknoloji VF-GHVTB-05-Halk Sağlığı VF-GHVTB-06-Hayvansal Üretim ve Hayvan Refahı VF-GHVTB-07-Kalıntı ve Kontaminantlar VF-GHVTB-08-Kanatlı Eti ve Ürünleri VF-GHVTB-09-Uluslararası Gıda Ticareti
 VETERİNER FAKÜLTESİ
VF-BKB-00-Biyokimya Bölümü
VF-BKB-01-Diyabet Biyokimyası VF-BKB-02-Kanser Biyokimyası VF-BKB-03-Klinik Biyokimya Uygulamaları VF-BKB-04-Metabolomics VF-BKB-05-Oksidatif Stres VF-BKB-06-Proteomics
 VETERİNER FAKÜLTESİ

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ    25 - 27 NİSAN 2018    ŞANLIURFA

Not: Kongre bildiri kayıt bölümünde “Bildiri Grubu” seçimi yaparken, aşağıdaki listeden,  ilgili konunun bulunduğu bölüm adını seçmeniz yeterlidir.
SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
CAFE-BREAK SPONSORU
ULAŞIM SPONSORU
ÇANTA  SPONSORU
SPONSORLAR
SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DÜZENLEYEN KURUMLAR
© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2017 - 2018
Site Haritası
www.ugap.turkiyekongre.com

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ

25 - 27 NİSAN 2018  ŞANLIURFA

 KONGRE TEMALARI - (BİLDİRİ GRUPLARI)

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ

 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 VETERİNER FAKÜLTESİ
 VETERİNER FAKÜLTESİ
ZF-BBB-00-Bahçe Bitkileri Bölümü
ZF-BBB-01- Ampelografi ZF-BBB-02- Bahçe Bitkileri Fizyolojisi ZF-BBB-03- Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-04- Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırla. ZF-BBB-05- Biyoteknoloji ZF-BBB-06- Çoğaltma Tekniği ZF-BBB-07- Doku Kültürü ZF-BBB-08- Döllenme Fizyolojisi ZF-BBB-09- Fidancılık ZF-BBB-10- Genetik ZF-BBB-11- Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-12- Moleküler Biyoloji ZF-BBB-13- Organik Tarım ZF-BBB-14- Önoloji ZF-BBB-15- Örtüaltı Yetiştirme Tekniği ZF-BBB-16- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ZF-BBB-17- Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı ZF-BBB-18- Tohum ve Fide Teknolojileri ZF-BBB-19- Topraksız Kültür ZF-BBB-20- Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği
ZF-BKB-00-Bitki Koruma Bölümü
ZF-BKB-01-Akaroloji ZF-BKB-02-Bakteriyoloji ZF-BKB-03-Biyolojik Mücadele ZF-BKB-04-Biyoteknik Mücadele ZF-BKB-05-Entomoloji ZF-BKB-06-Entomopatojenler ZF-BKB-07-Fitopatoloji ZF-BKB-08-Herboloji ZF-BKB-09-Mikoloji ZF-BKB-10-Nematoloji ZF-BKB-11-Viroloji
ZF-TEB-00-Tarım Ekonomisi Bölümü
ZF-TEB-01-Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politi. ZF-TEB-02-Kırsal Kalkınma ZF-TEB-03-Sürdürülebilir Kalkınma ZF-TEB-04-Tarım ve Gıda Politikası ZF-TEB-05-Tarımsal İşletmecilik ZF-TEB-06-Tarımsal Pazarlama ZF-TEB-07-Tarımsal Yayım ve Haberleşme ZF-TEB-08-Uluslararası Tarım ve Ticaret
ZF-TMVTMB-00-Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh. B.
ZF-TMVTMB-01-Biyolojik Malzeme Özellikleri ZF-TMVTMB-02-Hasat, Harman Makinaları ve Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-03-Hassas Tarım Uygulamaları ZF-TMVTMB-04-Organik Tarım Mekanizasyonu ZF-TMVTMB-05-Sulama Makinelerindeki Gelişmeler ZF-TMVTMB-06-Tarım Makineleri Tasarımı ZF-TMVTMB-07-Tarım Makinelerinde Ergonomi ve Güvenlik ZF-TMVTMB-08-Tarımda Enerji Kullanımı ZF-TMVTMB-09-Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi ZF-TMVTMB-10-Tarımsal Elektrifikasyon ve Otomasyon ZF-TMVTMB-11-Tarımsal İlaçlama Makineleri ve Metotları ZF-TMVTMB-12-Tarımsal Malzemelerin Özellikleri ZF-TMVTMB-13-Türkiye Tarım Mekanizasyonundaki Gelişmeler
ZF-TYVSB-00-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ZF-TYVSB-01-Arazi Toplulaştırması ZF-TYVSB-02-Drenaj ve Arazi Islahı ZF-TYVSB-03-Hidroloji ZF-TYVSB-04-Sulama ZF-TYVSB-05-Sulama Suyu Kalitesi, Tuzluluk ve Çevre Kirliliği ZF-TYVSB-06-Sulama Teknolojileri ZF-TYVSB-07-Sulama Yönetimi ZF-TYVSB-08-Tarımsal Yapılar
ZF-TBB-00-Tarla Bitkileri Bölümü
ZF-TBB-01-Çayır Mera ve Yem Bitkileri  ZF-TBB-02-Endüstri Bitkileri ZF-TBB-03-Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller ZF-TBB-04-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
ZF-TBVBBB-00-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ZF-TBVBBB-01-Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği ZF-TBVBBB-02-Erozyon ve Arazi Bozulumu ZF-TBVBBB-03-İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekosfer ZF-TBVBBB-04-İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri ZF-TBVBBB-05-Tarımsal Kuraklık ve Yönetimi ZF-TBVBBB-06-Tarımsal Meteoroloji ZF-TBVBBB-07-Toprak Sağlığı ve Kalitesi ZF-TBVBBB-08-Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası ZF-TBVBBB-09-Toprak Etüt ve Haritalama ZF-TBVBBB-10-Toprak Islahı ve Düzenleyicileri ZF-TBVBBB-11-Toprakta Karbon Yönetimi ve Sera Gazları ZF-TBVBBB-12-Toprak Yönetimi / Sürdürülebilir Tarım
ZF-ZTB-00-Zootekni Bölümü
ZF-ZTB-01-Arı ve İpekböceği Yetiştiriciliği ZF-ZTB-02-Biyometri ve Genetik  ZF-ZTB-03-Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-04-Hayvan Besleme  ZF-ZTB-05-Hayvan Islahı ZF-ZTB-06-Hayvan Refahı ve Davranımları ZF-ZTB-07-Kanatlı Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-08-Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ZF-ZTB-09-Organik Hayvansal Üretim ZF-ZTB-10-Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
VF-MBB-00-Mikrobiyoloji Bölümü
VF-MBB-01-Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik VF-MBB-02-Veterinerlik Anatomisi VF-MBB-03-Veterinerlik Biyokimyası VF-MBB-04-Veterinerlik Cerrahisi VF-MBB-05-Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi VF-MBB-06-Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi VF-MBB-07-Veterinerlik Fizyolojisi VF-MBB-08-Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi VF-MBB-09-Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi VF-MBB-10-Veterinerlik İç Hastalıkları VF-MBB-11-Veterinerlik Mikrobiyolojisi VF-MBB-12-Veterinerlik Parazitolojisi VF-MBB-13-Veterinerlik Patolojisi VF-MBB-14-Veterinerlik Virolojisi VF-MBB-15-Yoğun Bakım VF-MBB-16-Zooteni, Genetik ve Biyoistatistik
VF-GHVTB-00-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
VF-GHVTB-01-Gıda Biyoteknolojisi VF-GHVTB-02-Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler VF-GHVTB-03-Gıda Katkı Maddeleri VF-GHVTB-04-Gıdalarda Nanoteknoloji VF-GHVTB-05-Halk Sağlığı VF-GHVTB-06-Hayvansal Üretim ve Hayvan Refahı VF-GHVTB-07-Kalıntı ve Kontaminantlar VF-GHVTB-08-Kanatlı Eti ve Ürünleri VF-GHVTB-09-Uluslararası Gıda Ticareti
VF-BKB-00-Biyokimya Bölümü
VF-BKB-01-Diyabet Biyokimyası VF-BKB-02-Kanser Biyokimyası VF-BKB-03-Klinik Biyokimya Uygulamaları VF-BKB-04-Metabolomics VF-BKB-05-Oksidatif Stres VF-BKB-06-Proteomics
MF-GMB-00-Gıda Mühendisliği Bölümü
MF-GMB-01-Beslenme MF-GMB-02-Biyokimya    MF-GMB-03-Et Teknolojisi  MF-GMB-04-Fonksiyonel Gıdalar MF-GMB-05-Gıda Ambalajlama MF-GMB-06-Gıda Biyoteknolojisi   MF-GMB-07-Gıda Eğitimi  MF-GMB-08-Gıda Ekonomisi  MF-GMB-09-Gıdanın Fiziksel / Kimyasal / Duyusal Özellikleri MF-GMB-10-Gıda Güvenliği ve Toksikolojik Konular MF-GMB-11-Gıda İşlemede Atık / Yan Ürün Yönetimi MF-GMB-12-Gıda veya İşleme İşlemlerinin Biyofiziksel Analizi MF-GMB-13-Gıda İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-14-Gıda Kalitesi ve Güvenliği  MF-GMB-15-Gıda Kalite Kontrolü  MF-GMB-16-Gıda Nanoteknolojisi MF-GMB-17-Gıda  Mikrobiyolojisi MF-GMB-18-Gıda Mühendisliği MF-GMB-19-Meyve-Sebze İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-20-Süt İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-21-Tahıl İşleme ve Mühendisliği  MF-GMB-22-Yağ İşleme ve Mühendisliği MF-GMB-23-Yenilikçi Gıda Bilimi ve Gelişen Teknolojiler
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
 VETERİNER FAKÜLTESİ
Not: Kongre bildiri kayıt bölümünde “Bildiri Grubu” seçimi yaparken, aşağıdaki listeden, ilgili konunun bulunduğu bölüm adını seçmeniz yeterlidir.
SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
CAFE-BREAK SPONSORU
ULAŞIM SPONSORU
ÇANTA  SPONSORU
SPONSORLAR
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DÜZENLEYEN KURUMLAR