Dünya     nüfusunun     hızlı     çoğalması,     bu çoğalmaya    paralel    olarak    gıda    maddelerinin üretimindeki        yetersizlik        ve        dengesizlik, günümüzde     dünyanın     birçok     yerinde     açlık sorununun    veya    yetersiz    beslenmenin    ortaya çıkmasına   neden   olmaktadır.   Gıda   açığı,   artan dünya    nüfusuna    paralel    olarak    günden    güne artmaktadır.   Ortaya   çıkan   ve   çıkacak   olan   besin açığının     kapatılması,     var     olan     hayvansal     ve bitkisel      besin      kaynaklarının      genişletilmesi, iyileştirilmesi,     birim     alandan     alınan     ürünün artırılması   hiç   şüphesiz   kaliteli   bol   ürün   veren çeşitler      yanında,      iyi,      ucuz      fakat      modern yetiştiriciliğin   yapılmasına   bağlıdır.   Günümüzde hem     çeşit     hem     de     yetiştirme     yöntemleri açısından hızlı gelişmeler olmaktadır.                 Dünyanın    sayılı    bölgesel    kalkınma projelerinden     biri     olan     Güneydoğu     Anadolu Projesi    (GAP)’nin    tamamlanmasıyla    1.8    milyon ha    alan    sulamaya    açılacaktır.    GAP’ın    merkezi sayılan   ve   uygulama   sahası   içerisinde   bulunan Şanlıurfa   İli   Harran   Ovasına   1995   yılından   beri su     verilmeye     başlanmıştır.     Tarım     alanlarının sulamaya   açılmasıyla   doğal   olarak   monokültür tarımdan    polikültür    tarıma    geçilmiş,    ekolojik koşullar     değişmiş     ve     buna     bağlı     olarak     da tuzluluk,   drenaj,   aşırı   su   kullanılması,   hastalık, zararlı      ve      yabancı      ot      popülasyonlarındaki değişimler    ve    yeni    hastalık,    zararlı    ve    yabancı otların       bölgeye       girmesi       gibi       sorunlarla karşılaşılmaktadır. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi  kuru-
© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2017 - 2018
Ana Sayfa

Güncel Bilgi

www.ugap.turkiyekongre.com

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ    25 - 27 NİSAN 2018    ŞANLIURFA

Diğer Sayfalar
DUYURU
15 Kasım 2017 - 10 Mart 2018
19 Mart 2018 Pazartesi
15 Mart 2018 - 16 Nisan 2018
25 - 27 Nisan 2018
DAVET
Bildiri Gönderme Tarihi:
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi:
Katılım Ücreti Yatırma Tarihi:
Kongre Tarihi:

UGAP2018 - 1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ

luşundan      bu      yana      bölgede      bitkisel      ve hayvansal   üretim   ile   ilgili   çalışmalar   yürütmüş ve halen yürütmeye de devam etmektedir. Daha      önce      düzenlenen      GAP      Tarım Kongrelerinde      bölgedeki      mevcut      tarımsal üretim    potansiyeli,    bitkisel    üretim    desenleri, sulama,    gübreleme,    bitki    koruma,    hayvansal üretim    ve    diğer    konularda    değişik    sunumlar yapılmış        ve        bölge        tarımına        katkıda bulunulmuştur.    UGAP2018    -    1.    Uluslararası GAP   Tarım   ve   Hayvancılık   Kongresi ”nde   ise bölgemizdeki   tarım   arazilerinin   etkin   kullanımı, sürdürülebilir   tarım   sistemleri   içerisinde   oluşan yeni       tarımsal       sorunlara       çözüm       bulmak amacıyla,   konu   ile   ilgili   üniversiteler,   araştırma enstitüleri,   sivil   toplum   örgütleri,   üreticiler   ve diğer      kurum      ve      kuruluşların      bir      araya getirilmesi amaçlanmaktadır.          Bu   amaçla   Nisan   2018’de   Şanlıurfa’da görüşmek dileğiyle.  Kongre Düzenleme Kurulu
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Şanlıurfa
Kongre Yeri:
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 
Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Tam Metin Bildirilerin Yayınlanabileceği Akademik Dergiler

Şanlıurfa için 5 günlük “Hava Durumu” tahmini
15 Mart 2018 - 13 Nisan 2018
Kabul Edilen Bildirileri Yükleme Tarihi:
SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
CAFE-BREAK SPONSORU
ULAŞIM SPONSORU
ÇANTA  SPONSORU
SPONSORLAR
SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DÜZENLEYEN KURUMLAR
Birlikte Başaralım
Let’s do it together
Değerli Katılımcılar. Kongremize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
UGAP2018 Kongre Bildiriler Kitabı Proceedings Book (Draft Version)
18 Aralık 2018
© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2017 - 2018
Site Haritası
www.ugap.turkiyekongre.com
Ana Sayfa
Dünya    nüfusunun    hızlı    çoğalması,    bu    çoğalmaya    paralel olarak   gıda   maddelerinin   üretimindeki   yetersizlik   ve   dengesizlik, günümüzde     dünyanın     birçok     yerinde     açlık     sorununun     veya yetersiz   beslenmenin   ortaya   çıkmasına   neden   olmaktadır.   Gıda açığı,     artan     dünya     nüfusuna     paralel     olarak     günden     güne artmaktadır.     Ortaya     çıkan     ve     çıkacak     olan     besin     açığının kapatılması,    var    olan    hayvansal    ve    bitkisel    besin    kaynaklarının genişletilmesi,     iyileştirilmesi,     birim     alandan     alınan     ürünün artırılması   hiç   şüphesiz   kaliteli   bol   ürün   veren   çeşitler   yanında,   iyi, ucuz       fakat       modern       yetiştiriciliğin       yapılmasına       bağlıdır. Günümüzde   hem   çeşit   hem   de   yetiştirme   yöntemleri   açısından hızlı gelişmeler olmaktadır.             Dünyanın   sayılı   bölgesel   kalkınma   projelerinden   biri   olan Güneydoğu     Anadolu     Projesi     (GAP)’nin     tamamlanmasıyla     1.8 milyon   ha   alan   sulamaya   açılacaktır.   GAP’ın   merkezi   sayılan   ve uygulama   sahası   içerisinde   bulunan   Şanlıurfa   İli   Harran   Ovasına 1995   yılından   beri   su   verilmeye   başlanmıştır.   Tarım   alanlarının sulamaya      açılmasıyla      doğal      olarak      monokültür      tarımdan polikültür    tarıma    geçilmiş,    ekolojik    koşullar    değişmiş    ve    buna bağlı    olarak    da    tuzluluk,    drenaj,    aşırı    su    kullanılması,    hastalık, zararlı    ve    yabancı    ot    popülasyonlarındaki    değişimler    ve    yeni hastalık,   zararlı   ve   yabancı   otların   bölgeye   girmesi   gibi   sorunlarla karşılaşılmaktadır.             Harran   Üniversitesi   Ziraat   Fakültesi   kuruluşundan   bu yana    bölgede    bitkisel    ve    hayvansal    üretim    ile    ilgili    çalışmalar yürütmüş   ve   halen   yürütmeye   de   devam   etmektedir.   Daha   önce düzenlenen   GAP   Tarım   Kongrelerinde   bölgedeki   mevcut   tarımsal üretim   potansiyeli,   bitkisel   üretim   desenleri,   sulama,   gübreleme, bitki     koruma,     hayvansal     üretim     ve     diğer     konularda     değişik sunumlar    yapılmış    ve    bölge    tarımına    katkıda    bulunulmuştur. UGAP2018     -     1.     Uluslararası     GAP     Tarım     ve     Hayvancılık Kongresi” nde   ise   bölgemizdeki   tarım   arazilerinin   etkin   kullanımı, sürdürülebilir    tarım    sistemleri    içerisinde    oluşan    yeni    tarımsal sorunlara    çözüm    bulmak    amacıyla,    konu    ile    ilgili    üniversiteler, araştırma    enstitüleri,    sivil    toplum    örgütleri,    üreticiler    ve    diğer kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.                Bu     amaçla     Nisan     2018’de     Şanlıurfa’da     görüşmek dileğiyle....                                                        Kongre Düzenleme Kurulu

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ

25 - 27 NİSAN 2018  ŞANLIURFA

DUYURU
15 Kasım 2017 - 10 Mart 2018
19 Mart 2018 Pazartesi
15 Mart 2018 - 16 Nisan 2018
25 - 27 Nisan 2018
DAVET
Bildiri Gönderme Tarihi:
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 
Katılım Ücreti Yatırma Tarihi:
Kongre Tarihi:

UGAP2018 - 1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ

Kongre Yeri:
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 
Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Tam Metin Bildirilerin Yayınlanabileceği Akademik Dergiler

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Şanlıurfa
Şanlıurfa için 5 günlük “Hava Durumu” tahmini
15 Mart 2018 - 13 Nisan 2018
Kabul Edilen Bildirileri Yükleme Tarihi:
SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
CAFE-BREAK SPONSORU
ULAŞIM SPONSORU
ÇANTA  SPONSORU
SPONSORLAR
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DÜZENLEYEN KURUMLAR
Değerli Katılımcılar. Kongremize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
UGAP2018 Kongre Bildiriler Kitabı Proceedings Book (Draft Version)
18 Aralık 2018